Helena Åberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKost- och idrottsvetenskap
Avdelning
SökordHushåll, avfall, attityder, beteenden, vanor, källsortering, kompostering vatten och avlopp

Personlig hemsida www.iki.gu.se/om-iki/personal?userId=xabehe