Leif Klemedtson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
Sökordväxthusgaser, lustgas, metan, koldiod, processtudier, fältmätningar, mikrometeorologi, laser, modellering

Personlig hemsida www.gvc.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xklele