Jan Pettersson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKemi och molekylärbiologi
AvdelningMiljökemi
Sökordispartiklar, vattenkluster, klusterreaktioner, klusterjoner, nukleation, kondensation, mesosfär, stratosfär, molekylstråle, ytspridning, raketbaserad observation, biomassa, avfall, alkalimetall, saltpartiklar, ytjonisation, högtemperaturkorrosion

Personlig hemsida www.cmb.gu.se/om_institutionen/personal?userId=xpettj