Tommy D Andersson

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionFöretagsekonomiska institutionen
AvdelningMarknadsföring
Sökordtourism events, food events, sustainable

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xandet
Hemsida Göteborgs universitet, på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fomuniversitetet%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxandet&userId=xandet