Niklas Harring

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionStatsvetenskapliga institutionen
Avdelning
SökordSociala dilemman, samarbete, miljöpolitik, miljöopinion, klimatopinion, attityder till miljöpolitiska styrmedel, politisk tillit, social tillit, värderingar, korruption

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xharni
Hemsida Göteborgs universitet, på engelska pol.gu.se/english/about-us/staff?languageId=100001&userId=xharni