Anders Hagson

HögskolaChalmers
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningStadsbyggnad
SökordTrafikplanering, stadsplanering, miljökonsekvensanalys; dimensionering, utformning och gestaltning av trafiksystem.

Hemsida Chalmers, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/hagson.aspx
Hemsida Chalmers, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/hagson.aspx