Erik Lundberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionFöretagsekonomiska institutionen
AvdelningMarknadsföring
Sökordturism, event, upplevelser

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xlueri
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xlueri