Torbjörn Jonsson

HögskolaChalmers
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningOorganisk miljökemi
SökordHögtemperaturkorrosion, Förbränning av biomassa, Elektronmikroskopi

Personlig hemsida www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/torbjorn-jonsson.aspx