Maria Lindholm

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningLogistik och transport
SökordGodstransporter, hållbara transporter, transporter i städer

Personlig hemsida www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/maria-lindholm.aspx