Katarina Gårdfeldt

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningOorganisk miljökemi
SökordKvicksilver, atmosfär, vattenfas, gasfas, flux, redox-reaktioner, fotokemiska reaktioner, abiotisk metylering, tungmetaller, vatten, luft, sjö, hav.

Personlig hemsida www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/katarina-gardfeldt.aspx