Daniel Slunge

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionGMV, Göteborgs miljövetenskapliga centrum
Avdelning
SökordMiljöekonomi, Hälsoekonomi, Strategisk miljöanalys, forskning-policy interaktion, fästing, TBE, borrelia, kemikalier, styrmedel, värdering

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska https://gmv.gu.se/forskning---policy/gmv-s-miljoekonomi-och-policygrupp/kontakta-oss/daniel-slunge
Hemsida Göteborgs universitet, på engelska https://gmv.gu.se/english/collaborations-and-projects/collaboration-with-industry-and-society/gmv-environmental-economics-and-policy-group/contacts/daniel-slunge
Personlig hemsida https://gmv.gu.se/english/collaborations-and-projects/collaboration-with-industry-and-society/gmv-environmental-economics-and-policy-group/contacts/daniel-slunge