Per Knutsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGlobala studier
AvdelningHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökordhållbar landsbygdsutveckling, hållbara försörjningssystem, tvärvetenskap, Kenya, Shaanxi, Kina, klimatförändringar, markanvändning, sårbarhet, anpassning

Personlig hemsida www.globalstudies.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xknupe