Thomas Sterner

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionNationalekonomi med statistik
AvdelningMiljöekonomi
Sökordstyrmedel; tillväxt; hållbar utveckling; transporter; bensinpris; miljöekonomi;

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska economics.handels.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xsteth
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska economics.handels.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Feconomics.handels.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxsteth&userId=xsteth