Åsa Löfgren

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionNationalekonomi med statistik
AvdelningMiljöekonomi
SökordMiljöekonomi, ekonomiska styrmedel, tillväxt

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska economics.handels.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xlofas
Hemsida Göteborgs universitet, på engelska economics.handels.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Feconomics.handels.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxlofas&userId=xlofas