Åke Ingerman

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionDidaktik och pedagogisk profession
Avdelning
Sökordlärande, undervisning, teknik, hållbar utveckling, teknisk bildning

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xingak&departmentId=04
Hemsida Göteborgs universitet, på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fomuniversitetet%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxingak%26departmentId%3D04&userId=xingak&departmentId=04