Wolfgang Kropp

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningTeknisk akustik
Sökordtrafikbuller, däckvägbanebuller, ljudmiljö, ljudlandskap,vibrationer

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/wolfgang-kropp.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/wolfgang-kropp.aspx