Filip Bladini

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionJuridiska institutionen
Avdelning
Sökordmiljörätt, rättslig reglering

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska medarbetarportalen.gu.se/staff/person/?languageId=100000&userId=xblafi
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska medarbetarportalen.gu.se/personalkatalog/person/?languageId=100001&userId=xblafi