Åsa Boholm

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionGlobala studier
AvdelningSocialantropologi
SökordRiskhantering, miljöantropologi, kommunikation, kultur, offentlig förvaltning, naturpolitik

Personlig hemsida www.globalstudies.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xbohas