Paula Femenías

HögskolaChalmers
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningByggnadsdesign
Sökordhållbart byggande, arkitektur, demonstrationsprojekt, lärande, kunskapsutbyte, utvärdering

Hemsida Chalmers, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/paula-femenias.aspx
Hemsida Chalmers, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/paula-femenias.aspx