Lars Barregård

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionMedicin
AvdelningArbets- och miljömedicin
SökordToxiska metaller, luftföroreningar, miljömedicin, hälsa

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska medicine.gu.se/avdelningar/samhallsmedicin_folkhalsa/amm/Personal/Lars_Barregard