Martin Öberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionFöretagsekonomiska institutionen
Avdelning
SökordMarketing Retailing, Town centre management, shopping centre management, City planning, Regional market development

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xobema/
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?userId=xobema/
Personlig hemsida www.fek.handels.gu.se/kontakt/medarbetare/martin__%C3%B6berg/