Imre Pázsit

HögskolaChalmers
InstitutionFysik
AvdelningNukleär teknik
SökordEnergproduktion; brusdiagnostik; kärnteknik; neutronradiografi, neutronaktivering; transport av grundvatten och olja; materialprov; positroner

Personlig hemsida www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/Imre-Pazsit.aspx