Imre Pázsit

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionFysik
AvdelningNukleär teknik
SökordEnergproduktion; brusdiagnostik; kärnteknik; neutronradiografi, neutronaktivering; transport av grundvatten och olja; materialprov; positroner

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.nephy.chalmers.se/staff-pages/imre/
Personlig hemsida www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/Imre-Pazsit.aspx