Lars-Gunnar Johansson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningOorganisk miljökemi
Sökordluftföroreningar; svaveldioxid; kvävedioxid; ozon; korrosion; ytkemi; adsorption; kemisorption; fysisorption; ytreaktioner; spekulär; reflektans; IR; koppar; brons; zink; stål; guld; aluminium; oxider; korrosionsprodukter;

Personlig hemsida www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/lg.aspx