Ingegärd Eliasson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKulturvård
Avdelning
Sökordstadsklimatologi; bebyggelseklimatologi; luftmiljö; lokalklimat; energi; komfort; planering; luftföroreningar; grönstruktur ;

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska conservation.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xeliin
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska conservation.gu.se/english/about-us/staff?languageId=100001&userId=xeliin