Johan Uddling

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökordmarknära ozon, ozon, vårtbjörk, björk, Betlua pendula, open-top chambers, gasutbyte, stomatakonduktans, fotosyntes, tillväxt

Personlig hemsida www.bioenv.gu.se/personal/Johan_Uddling/