Sten-Åke Wängberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökordarsenik, tungmetaller, bekämpningsmedel, mikroalger, ekotoxikologi, ekologisk modellering, limnologi, marin biologi, akvatisk ekologi, modellekosystem, fotosyntes,

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska marine.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xwanst
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska marine.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fmarine.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxwanst&userId=xwanst