Eva Nyberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionDidaktik och pedagogisk profession
Avdelning
Sökordlärande, kompetensutveckling, hållbar utveckling, ekologi, biologiska livscykler, formativ utvärdering

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska idpp.gu.se/om-idpp/personal?userId=xnybev
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska idpp.gu.se/english/about-idpp/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fidpp.gu.se%2Fom-idpp%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxnybev&userId=xnybev