Marina Povitkina

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionStatsvetenskapliga institutionen
AvdelningEnvironmental political studies
Doktorand
Sökorddemokrati, korruption, institutioner, östater, SIDS, jämförande miljöpolitik

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska pol.gu.se/personal/doktorander/povitkina--marina
Hemsida Göteborgs universitet, på engelska pol.gu.se/english/personnel/doctoral-students/povitkina--marina