Marina Povitkina

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionStatsvetenskapliga institutionen
AvdelningEnvironmental political studies
Sökorddemokrati, korruption, institutioner, östater, SIDS, jämförande miljöpolitik

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska pol.gu.se/om/personal?userId=xpovma
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska pol.gu.se/english/about-us/staff?languageId=100001&userId=xpovma