Marina Povitkina

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionStatsvetenskapliga institutionen
AvdelningEnvironmental political studies
Sökorddemokrati, korruption, institutioner, östater, SIDS, jämförande miljöpolitik

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska pol.gu.se/om/personal?userId=xpovma
Hemsida Göteborgs universitet, på engelska pol.gu.se/english/about-us/staff?languageId=100001&userId=xpovma