MariAnne Karlsson

HögskolaChalmers
InstitutionIndustri- och materialvetenskap
AvdelningDesign & Human Factors
Sökordproduktutveckling, produktutformning, adoption av innovationer, energianvändning, elfordon, design för hållbarhet, (eco)beteende

Hemsida Chalmers, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/mak.aspx
Hemsida Chalmers, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/mak.aspx