MariAnne Karlsson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionIndustri- och materialvetenskap
AvdelningDesign & Human Factors
Sökordhållbara persontransporter, mobilitet-som-tjänst

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/mak.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/mak.aspx