Petra Brembeck

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionMedicin
AvdelningKlinisk nutrition
Doktorand
SökordAmning, vitamin D, bentäthet, benkvalitet, näringslära

Personlig hemsida www.medicine.gu.se/avdelningar/invartesmedicinochklinisknutrition/klinisknutrition/Personal/doktorander/brembeck/