Kerstin Persson Waye

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionMedicin
AvdelningArbets- och miljömedicin
Sökordförskolebuller, skolbuller, lågfrekvent buller, vindkraft, intensivvård, hälsoeffekter, sömn, hörsel och stress relaterade besvär, ljudkvalitet nätverk

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xpeker
Hemsida Göteborgs universitet, på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fomuniversitetet%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxpeker&userId=xpeker