Helena Strömberg

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionIndustri- och materialvetenskap
AvdelningDesign & Human Factors
Sökordhållbara beteenden, vardagsliv, persontransporter, beteendeförändring, mobilitet, användarcentrerad design, produktutveckling

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/helena-stromberg.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/helena-stromberg.aspx