Sverker Jagers

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionStatsvetenskapliga institutionen
AvdelningEnvironmental political studies
Sökordmiljö, demokrati, opinion, institutioner, rättvisa, lärande för hållbar utveckling

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska pol.gu.se/om/personal?userId=xjagsv
Hemsida Göteborgs universitet, på engelska pol.gu.se/english/about-us/staff?languageId=100001&userId=xjagsv