Helene Wåhlander

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKost- och idrottsvetenskap
Avdelning
SökordHushåll, ekologi, beteende, hållbara vanor, resursanvändning, mat och miljö, beslutsfattande i hushåll, konsumtionsvanor, miljöperspektiv och lärande

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska -
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska -