Helene Wåhlander

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionKost- och idrottsvetenskap
Avdelning
SökordHushåll, ekologi, beteende, hållbara vanor, resursanvändning, mat och miljö, beslutsfattande i hushåll, konsumtionsvanor, miljöperspektiv och lärande

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska -
Hemsida Göteborgs universitet, på engelska -