Lasse Tarvainen

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökordkoldioxid, gran, fältkammare, ekofysiologi, gasutbyte, fotosyntes, respiration, tillväxt, mikroklimat

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska bioenv.gu.se/personal?userId=xtarla
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska bioenv.gu.se/english/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fbioenv.gu.se%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxtarla&userId=xtarla