Hans Abrahamsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGlobala studier
AvdelningFreds- och utvecklingsforskning
SökordSegregation, ungdomar, civilsamhällets roll

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/hansabrahamsson
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/hansabrahamsson