Bengt Gunnarsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökordluftföroreningar; försurning; barrutglesning; gran; evertebrater; spindlar; fåglar; sur nederbörd;

Personlig hemsida www.bioenv.gu.se/personal/bengt_gunnarsson/