Patrick Eriksson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökordstratosfäriskt ozon; millimetervågor; inverteringsalgoritmer; ozon; satellit; UV-ljus;

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/patrick-eriksson.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/staff/Pages/patrick-eriksson.aspx