Håkan Pleijel

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
SökordOzon, ozonupptag, kritisk nivå, grödor, lavar, koldioxid, mikrometeorologi, kväve, bioindikation, dos-respons-samband

Personlig hemsida www.bioenv.gu.se/personal/hakan_pleijel/