Frank Persson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningVatten Miljö Teknik
Sökordmarine, seaweed, algae, bacteria, antifouling, biofilm, community composition, chemical ecology

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/frank-persson.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/frank-persson.aspx