Christian Munthe

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionFilosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Avdelning
SökordEtik, Försiktighetsprincipen, Hållbar utveckling, Miljöetik, Miljöfilosofi, Riskvärdering, antibiotikaresistens

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xmuntc
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fomuniversitetet%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxmuntc&userId=xmuntc