Stefanie Tamm

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningKemisk reaktionsteknik
SökordDME, dimethylether, NOx-reduktion, bilavgas, syreöverskott

Personlig hemsida www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/stefanie-tamm.aspx