Marianne Törner

HögskolaGöteborgs Universitet
Institution
Avdelning
Sökord

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.medicine.gu.se/avdelningar/samhallsmedicin_folkhalsa/amm/Personal/Marianne_Torner/
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?userId=xtmarx/