Ann-Charlotte Almstrand

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionMedicin
AvdelningArbets- och miljömedicin
SökordExhaled air, biomarkers, exposure

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska medarbetarportalen.gu.se/staff/person/?languageId=100000&userId=%20xisaan
Hemsida Göteborgs universitet, på engelska medarbetarportalen.gu.se/staff/person/?userId=%20xisaan