Pernilla Almerud

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionMedicin
AvdelningArbets- och miljömedicin
Sökordexponerinsvärdering, yrkes- och miljöhygieniska mätmetoder, cancerframkallande ämnen, vedrök

Personlig hemsida www.medicine.gu.se/avdelningar/samhallsmedicin_folkhalsa/amm/Personal/pernilla_almerud/