Anders Rasmuson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningKemisk apparatteknik
Sökordkemiteknik; miljöfarligt avfall; separationsteknik; deponering; konsekvensanalys; spridningsberäkningar;

Personlig hemsida www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/anders-rasmuson.aspx