Nanna Rask

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGlobala studier
AvdelningHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Doktorand
SökordHållbara Städer, Politisk Ekologi, Intersektionalitet, Makt, Social- och miljörättvisa, Hållbar Omställning, Sociala rörelser och gräsrötter, Lokal Styrning, Hållbar Konsumtion, Alternativa Ekonomier och post-growth

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska globalstudies.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xrasna
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska globalstudies.gu.se/english/about-us/staff?languageId=100001&userId=xrasna