Gunnar Elgered

HögskolaChalmers
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningOnsala rymdobservatorium
SökordAtmosfärens vattenånga, fjärranalys, växthusgas, Global Positioning System, GPS, radiometeorologi, rymdgeodesi, mikrovågsradiometri, atmosfärsstrålning

Hemsida Chalmers, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/gunnar-elgered.aspx
Hemsida Chalmers, på engelska www.chalmers.se/en/staff/Pages/gunnar-elgered.aspx