Sara Heimersson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningKemisk miljövetenskap
Doktorand
Sökordlivscykelanalys, LCA, hållbarhetsbedömning

Personlig hemsida www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/sara-heimersson.aspx