Susanne Pihl Baden

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökordkräftdjur; ekofysiologi; biomarkörer; havsförorening;

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska bioenv.gu.se/personal/Susanne_Baden
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska bioenv.gu.se/english/staff/SusanneBaden/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fbioenv.gu.se%2Fpersonal%2FSusanne_Baden%2F
Personlig hemsida www.bioenv.gu.se/personal/Susanne_Baden/